TABLOUL AVOCATILOR DEFINITIVI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - ZAvocati definitivi, cabinete individuale      Avocati stagiari     Avocati radiati

Cabinete asociate, societati civile profesionale      Avocati incompatibili

Nume avocat
Titlu stiintific
Data inscrierii in Barou
/dec.nr./
Sediul profesional principal Adresa, tel./Fax, email, website
Sediul secundar
Birou de lucru
CI / CA / SCPA / SPRL
Modali
tatea
Instanţele la care
au dreptul sa puna concluzii
Alte mentiuni
Ecea Viorel - 1.04.2003 Dec.168/2003 Sibiu, str. Matei Millo, nr.4;
Tel:232856: 0742044826; viorelecea@yahoo.com
- - CI T La toate instantele
Enache Delia - 01.05.2011 Dec.519/29.04.2011 Loc. Hoghilag, str. Principala. Nr.88,
jud. Sibiu; Tel:0746232937; delia.enache@nartea.ro
- - CI T Judecatorii, Tribunale si Curti de Apel
D E C A N

av. Nicolae Eugen Baier