TABLOUL AVOCATILOR DEFINITIVI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - ZAvocati definitivi, cabinete individuale      Avocati stagiari     Avocati radiati

Cabinete asociate, societati civile profesionale      Avocati incompatibili


Descarcati Tabloul avocatilor radiati image

UNIUNEA NATIONALA A BARORURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

T A B L O U L
AVOCATILOR RADIATI


la data de 01.07.2019

Numele si prenumele
avocatului

Data suspendarii

Decizia

Motivul suspendarii, radierii

Albu Mircea Ciprian 15.08.2015 Dec.744/19.08.2016 Art. 27 lit. a Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Bacaci Alexandru 01.01.2018 Dec.806/15.12.2017 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Bagia Lucian 24.02.2017 Dec.773/24.02.2017 Interdictie de a profesa cf. Art. 28 lit. B din Lege Exclus din profesie - radiat din Tablou cu data de 24.02.2017 conf. Dec.773/24.02.2017
Ban Ioan 01.08.2011 Dec.544/01.07.2011 Radiat - renuntat la exerciţiul profesiei
Banciu Mihaela Leila 21.02.2014 Dec.662/21.02.2014 Radiat - exclusa din profesie nu a prom. exam. definit. 3 sesiuni
Badila Mircea Sandu 22.09.2011 decedat Radiat - Decedat sept. 2011
Bucur Dumitru 01.01.2017 Dec.756/25.11.2016 Art. 27 lit. a Radiat- renuntat la exercitiul profesiei
Carje Gheorghe 01.11.2012 Dec.599/02.11.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Cismasu Elena 01.12.2018 Dec.873/10.12.2018 Radiat art. 27 lit a - la cerere
Condurat Dan 10.03.2013 Dec.626/22.02.2013 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Condurat Eugenia 01.07.2011 Dec.543/01.07.2011 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Constantinescu Georgeta 14.09.2017 Dec.792/22.09.2017 Art. 27 lit. a Radiat - cu data de 14.09.2017 renuntat la exercitiul profesiei
Crisan Victor 01.01.2010 Dec.396/18.12.2009 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Dan Sorin Sabin 01.06.2013 Dec.633/24.05.2013 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Deacu Dumitru 04.08.2017 Dec.791/04.08.2017 Art. 27 lit. a Radiat - cu data de 01.09.2017 renuntat la exercitiul profesiei
Deacu Teodora 01.03.2012 Dec.556/24.02.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Diamant Bettjnio Gheorghe 01.04.2014 Dec.663/31.03.2014 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Dumitrescu Rodica Elisabeta 19.04.2019 Dec. 904/31.05.2019 Radiat art. 27 lit a la cerere
Dumitru Marius 01.08.2012 Dec.597/31.08.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Fagarasan Mariana Rodica 01.11.2015 Dec.709/30.10.2015 Art. 27 lit. a Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Gotsch Heinz 03.07.2015 Dec.704/03.07.2015 Art. 27 lit. a Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Grozea Maria 10.02.2018 Dec.821/02.03.2018 Renuntat la exercitiul profesiei
Ilies Doru Gelu Aurel 01.06.2019 Dec.908/31.05.2019 Art. 27 lit. a Radiat- renuntat la exercitiul profesiei
Ilies Adriana 01.06.2014 Dec.665/16.05.2014 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Jugastru Nicolae August 2011 decedat Radiat decedat august 2011
Konrad Brekner 01.06.1978 Dec.116/08.08.1978 Exclus pt. ramanere in strainatate
Kovacs Geza Decedat Decedat Anul 2015
Manofu Angela Maria 01.07.2019 Dec.909/05 07.2019 Art. 27 lit. a Radiat- renuntat la exercitiul profesiei
Morar Adrian 03.08.2018 Dec.847/03.08.2018 Incetat conf. art/27 lit.c L.51/1995
Motea Viorica 01.02.2008 Dec.203/31.01.2008 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Motronea Viorica 01.09.2012 Dec.596/01.09.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Munteanu Radu 20.09.2015 Dec.709/25.09.2015 Art. 27 lit. a Radiat- renuntat la exercitiul profesiei
Nica Valeria Ofelia 15.01.2017 decedat Decedat 15.01.2017
Paven Florentina 03.08.2018 Dec.846/03.08.2018 Incetat conf. art/27 lit.c L.51/1995
Podia Alexandru Jan 23.10.2017 decedat Decedat 23.10.2017
Popa Alexandru 01.04.2003 Dec. 169/2003 nepl.Taxe – decedat 24.02.2018
Popa Stana 26.12.2014 Dec.685/23.01.2015 Art. 27 lit. b Decedat
Popescu Corneliu 01.01.2011 Dec.484/14.12.2010 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Popescu Ion Mircea 15.04.2014 Dec.667/16.05.2014 Art. 27 lit. b Decedat
Ratiu Lucia 01.03.2006 Dec.98/03.03.2006 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Rusu Marcel 20.01.1987 - Decedat 2017
Soare George 01.07.2019 Dec. 910/05.07.2019 Art. 27 lit. a Radiat- renuntat la exercitiul profesiei
Tulbure Adrian Stefan Ianuarie 2012 decedat Radiat decedat ianuarie 2012
Ungureanu Ovidiu 01.07.2009 Dec.373/2009 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Vasiu Lucica 06.07.2012 Dec.592/29.06.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Visea I. Liviu 01.07.2010 Dec.425/30.06.2010 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Vlad Doina 01.08.2012 Dec.595/31.08.2012 Radiat - renuntat la exercitiul profesiei
Vulcan Dan 22.10.2008 Dec.289/2008 Radiat Art.27 lit. b
D E C A N

av. Nicolae Eugen Baier