TABLOUL AVOCATILOR DEFINITIVI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - ZAvocati definitivi, cabinete individuale      Avocati stagiari     Avocati radiati

Cabinete asociate, societati civile profesionale      Avocati incompatibili


Numele si prenumele avocatului

Baroul strain in care este inscris

Data inscrierii in tablou

Numarul si data deciziei de inscriere in barou

Forma de exercitare a profesiei

Sediul profesional: Adresa, tel./Fax, email,
website

Are/nu are dreptul de a da consultanta in dreptul romanesc din data...

Instantele la care are dreptul sa puna concluzii: