UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIUC O N V O C A T O RIn temeiul art. 53 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru ziua de vineri, 9 martie, 2018, ora 12, in Aula Facultatii de Drept "Simion Barnutiu" din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 34, cu urmatoarea ordine de zi:

1) Prezentarea raportului de activitate a Baroului Sibiu pe anul 2017;
2) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Baroului Sibiu si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa;
3) Aprobarea proiectului de buget al Baroului Sibiu ;
4) Alegerea delegatilor Baroului la Congresul Avocatilor
5) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Filialei Sibiu a Casei de Asigurari a Avocatilor si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa;
6) Aprobarea proiectului de buget al Filialei Sibiu
7) Discutii:
    1. Hot.289/9.12.2017 a Consiliului UNBR
    2. Propunerea d-lui av. Flucus Dorin adr. 395/16.10.2017

CONFORM ART. 43 DIN L. 51/1995 SI 232 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT- PREZENTA ESTE OBLIGATORIE

D E C A N,
av. Nicolae Eugen Baier

Descarcati fisier aici  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

– Departamentul Protectia profesiei, informare si relatii publice –

INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR

INFORMARE


asupra Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fiziceIncepand cu anul 2018 a intrat in vigoare Legea nr.151/2015 privind insolventa persoanei fizice.

In conformitate cu aceasta lege administratorul procedurii este desemnat dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

In ceea ce priveste dobandirea efectiva a calitatii de administrator sau lichidator, fiecare corp profesional organizeaza cursuri de pregatire profesionala si examenul pentru includerea in lista. Conducerea celor patru corpuri profesionale adopta o curricula comuna si o metodologie unitara pentru desfasurarea cursurilor si examenului, cu avizul comisiei de insolventa la nivel central.

Cele patru corpuri profesionale au elaborat curricula comuna si metodologia unitara, acestea urmand sa primeasca avizul comisiei de insolventa la nivel central.

Efectuarea de cursuri sau sustinerea examenului in lipsa avizarii favorabile a curriculei comune si metodologiei unitare de catre comisia de insolventa la nivel central nu este posibila.

Inceperea cursurilor de pregatire profesionala si planificarea examenului pentru inscrierea pe Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice reprezinta o prioritate, aceasta activitate urmand a fi programata si anunta imediat dupa avizarea curriculei comune.

Avand in vedere faptul ca apreciem ca in cursul lunii martie vor fi intrunite conditiile de regularitate pentru demararea cursurilor de pregatire in vederea sustinerii examenului mai sus amintit, atasam listele cu avocatii care au formulat cereri de inscriere, transmise prin grija barourilor din care acestia fac parte, acestia fiind cei care vor participa la prima sesiune de formare profesionala initiala.

Anexa 1 la Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015

Art. 1. – Bibliografia aferenta sustinerii examenului pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice va fi:

a) Legea nr. 151/2015

b) Ordin inventariere

Art. 2. – Cursurile care vor fi predate vor fi urmatoarele:

Curs 1 – Principii, definitii si domeniu de aplicare.

Se vor explica definitiile de la art. 1 – 5 din Legea 151, cu paralele din Legea 85/2015

Curs 2 – Organele care aplica procedura

Se va face o definire a organelor enumerate la Art. 7 – 12, 44 – 45 din Legea 151 si se va insista pe atributiile acestora in functie de stadiul procedurii.

Curs 3 – Procedura administrativa pe baza de plan de rambursare a datoriilor

Se va explica procedura raportat la art. 13 – 43 din Legea 151

Curs 4 – Procedura de insolventa prin lichidarea activelor debitorului si procedura simplificata de insolventa
Se va argumenta procedura raportat la art. 46 – 64, art. 65 – 70 din Legea 151

Curs 5 – Deschiderea si inchiderea procedurii. Eliberarea de datorii reziduale. Norme metodologice.

Se vor argumenta pasii pentru deschiderea si inchiderea procedurii

Curs 6 – Cercetarea averii debitorului. Identificarea si inventarierea activelor. Drepturi reale.

Se va explica de catre un executor judecatoresc cum pot fi identificate activele debitorului, inventariate si sigilate. Se va pune accentul pe dispozitiile Legii 151 raportat la bunurile neurmaribile, precum si la procedurile de identificare a activelor de la Primarii, ANAF, OCPI, Registrul Auto (diferite forme de publicitate)

Curs 7 – Cercetarea averii debitorului. Elemente de regimuri matrimoniale. Anularea actelor frauduloase

Tehnici de identificare a patrimoniului. Surse de informare cu privire la bunurile PF – registre publice. Actiuni de reintregire a patrimoniului. Se va face o prezentare a actiunii in anulare din Legea 151 – posibila paralela cu Legea nr. 85/2014. Se va face expunere inclusiv pe forma actiunii, ce va trebui sa cuprinda, care sunt conditiile de admisibilitate.

Curs 8 – intocmirea tabelului de creante. Dreptul de creanta si proba acestuia

Se va face o prezentare a creditorilor in conceptia Legii nr. 151 si a modalitatii prin care acestia pot cere inscrierea la masa credala. De asemenea, se va prezenta felul in care administratorul judiciar va verifica creantele si va afisa tabelul. Se va insista pe proba creantelor, pe modalitatile creantelor, cat si pe felul in care vor fi inscrise diferite creante particulare – bancare, garantate, bugetare, nescandente, sub conditie

Curs 9 – Valorificarea bunurilor conform Legii nr. 151/2015

Se va pune accent pe aspectul practic: ce acte se redacteaza, cum vor arata actele, cum se transfera proprietatea

Curs 10 – Elemente de contabilitate primara aplicabile in procedura. Fiscalitatea valorificarilor.


Tabelul centralizator cu avocatii care au solicitat inscrierea la cursuri poate fi consultat AICI

 


 
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA - BAROUL SIBIU


IN ATENTIA MEMBRILOR BAROULUI SIBIU


Va aducem la cunostinta comunicatul emis de catre UNBR, potrivit caruia :

"Cu ocazia sarbatoririi „Zilei Europene a Avocatilor – 2017", Comisia Permanenta a UNBR, in sedinta din 24 octombrie 2017 (electronica) a decis distribuirea unui numar de 11.000 licente de acces la site-uri de informare juridica (legislatie) achizitionate de UNBR pentru punerea lor la dispozitia barourilor in vederea folosirii de catre cei 6.275 de avocati care figureaza in Registrul national de asistenta judiciara – anul 2017 si in Registrul national al curatorilor speciali, licente valabile in perioada 01 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2018.
Restul de 4425 licente urmeaza a fi alocate barourilor direct proportional cu numarul de avocati cu drept de exercitare a profesiei din fiecare barou (determinat dupa scaderea numarului de avocati inscrisi in Registrul national de asistenta judiciara si in Registrul national al curatorilor speciali)."

Pentru Baroul Sibiu, dupa distribuirea licentelor catre avocatii inscrisi in registrul national de asistenta judiciara si in registrul national al curatorilor speciali, raman disponibile un numar de 60 de licente.

Membrii Baroului Sibiu care doresc sa beneficieze de o licenta gratuita si care nu sunt inscrisi in registrul national de asistenta judiciara si nici in registrul national al curatorilor speciali sunt rugati sa se prezinte la sediul Baroului Sibiu si sa depuna o cerere in acest sens, pana in data de 01.02.2017. intrucat numarul de licente este limitat, cererile vor fi solutionate in ordinea inregistrarii.

De asemenea, pentru a putea beneficia de o licenta gratuita doritorii sunt obligati sa isi actualizeze datele profesionale inscrise in Tabloul national al avocatilor in sensul indicarii unui numar de telefon mobil si a unei adrese de e-mail valide.

Consiliul Baroului Sibiu
prin cons. Baciu Andrei

Descarcati fisierul aici  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Informare (2) asupra Stadiului de transpunere al directivelor europene vizand dreptul la aparare si consolidarea drepturilor persoanelor suspectate si acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil. Impactul acestora asupra exercitiului profesiei de avocat. Av. dr. Gheorghe Florea, Presedintele UNBR

Mai multe detalii privind Impactul acestora asupra exercitiului profesiei de avocat (1) si Impactul acestora asupra exercitiului profesiei de avocat (2) se pot gasi si pe website-ul www.unbr.ro

Descarcati fisier Informare (2)  image

Descarcati fisier Informare (2)  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam:

- "Codul Deontologic al Avocatului Roman" adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017 cu mentiunea ca acesta intra in vigoare odata cu prima zi a Anului Centenarului – 2018.

- Rezolutia Congresului avocatilor 2015 pentru respectarea principiilor si valorilor fundamentale ale profesiei de avocat, in activitatea desfasurata de avocat in cadrul altor profesii cu care, legal, profesia de avocat este compatibila, ori in conlucrarile interprofesionale realizate pentru acordarea unor servicii profesionale integrate.

Descarcati Hotararea nr. 268/17 iunie 2017  image

Descarcati Rezolutia Congresului avocatilor 2015   image

 


 
In atentia avocatilor definitivi din Baroul Sibiu,

Avocatii definitivi din Baroul Sibiu se vor prezenta la secretariatul Baroului in vederea aplicarii vizei aferente anului 2018 pe legitimatiile de avocat C.C.B.E. de luni - vineri intre orele 09-14.

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 298 din 09 decembrie 2017 prin care se ratifica Decizia Comisiei Permanente nr. 251/07.10.2017 privind validarea examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice precum si a rezultatelor acestuia.

Descarcati Hotararea nr. 298 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea nr. 298 din 09.12.2017  image

 


 
In atentia membrilor Baroului Sibiu,

Consiliul Baroului Sibiu,

Reamintim colegilor avocati obligatia prevazuta de art. 42 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si art. 231 din Statutul profesiei de avocat, de a depune polita de asigurare pentru raspundere profesionala pentru anul 2018, in copie certificata, la secretariatul Baroului Sibiu, prin fax : la nr. 0269 210 520 sau prin e-mail la adresa: contact@baroulsibiu.ro

Potrivit art. 231 al. (7) din Statutul profesiei de avocat ”Neindeplinirea obligatiei prevazute in prezentul articol atrage neinscrierea in tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.”

Descarcati fisierul aici  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 273 din 08 decembrie 2017 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A., organizat in perioada 10 noiembrie – 04 decembrie 2017.

Publicam Decizia Comisiei Permanente nr. 273/08.12.2017 prin care se valideazs rezultatele examenului de absolvire a INPPA, Sesiunea 10 noiembrie – 04 decembrie 2017 si se se acorda titlul profesional de avocat definitiv avocatilor care au promovat examenul, mentionati in Anexa nr. 1, parte integranta din decizie.

Descarcati Decizia Comisiei Permanente nr. 273/08.12.2017  image

Descarcati Decizia Comisiei Permanente nr. 273/08.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 296 din 09 decembrie 2017 privind privind programul de activitati al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel national in anul 2018..

Prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 296/09.12.2017 privind programul de activitati al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel national in anul 2018, tinand cont de calendarul evenimentelor si al actiunilor programate a fi desfasurate de catre barouri (in limita comunicarilor facute catre UNBR), de activitatile planificate la nivelul CCBE – Consiliului Barourilor Europene si ale UIA – Uniunii Internationale a Avocatilor si datelor examenelor organizate prin INPPA, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Descarcati Hotararea 296 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 296 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 295 din 09 decembrie 2017 privind cotele de contributie la sistemul C.A.A.

Prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 295/09.12.2017 s-a decis ca se mentina contributia procentuala individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% si se mentine cota minima de contributie obligatorie pentru avocatii stagiari la valoarea de 80 lei.

Descarcati Hotararea 295 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 295 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 294 din 09 decembrie 2017 privind cuantumul ajutorului de deces.

Prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 294/09.12.2017 s-a decis ca incepand cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces este de 4.000 lei in cazul asiguratului sau pensionarului si 2.000 lei in cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Descarcati Hotararea 294 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 294 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 293 din 09 decembrie 2017 privind cota de contributie lunara a filialelor la cheltuielile necesare functionarii C.A.A

Prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 293/09.12.2017 s-a decis ca se mentine nivelul de 2% din valoarea totala a contributiilor la sistem, efectiv incasate, pentru cota de contributie lunara a filialelor la cheltuielile necesare functionarii C.A.A, prevazuta la art. 15 alin.(1) din Statutul CAA.

Descarcati Hotararea 293 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 293 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 292 din 09 decembrie 2017 privind cuantumul ajutorului lunar pentru cresterea copilului.

Prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 292/09.12.2017 s-a decis ca incepand cu data de 01 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului lunar pentru cresterea copilului prevazut de art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor este de 700 de lei, pentru fiecare copil.

Descarcati Hotararea 292 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 292 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 291 din 09 decembrie 2017 privind valoarea punctului de pensie.

Descarcati Hotararea 291 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 289 din 09 decembrie 2017 prin care se abroga si respectiv se revoca unele prevederi din Hotararea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017.

Descarcati Hotararea 289 din 09.12.2017  image

Descarcati Hotararea 289 din 09.12.2017  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

1. Pe baza Informarii facute de Presedintele UNBR membrilor Consiliului UNBR (data publicitatii pe site-ul www.unbr.ro si preluata de unele site-uri de profil juridic) si a dezbaterilor din sedinta Consiliului UNBR din 9 decembrie 2017 s-a validat decizia Comisiei Permanente nr. 250/2017 prin care s-a suspendat punerea in aplicare a dispozitiilor Hotararii privind onorariile minimale care impuneau obligativitatea onorariilor minimale si instituiau masuri sanctionatorii pentru nerespectarea Hotararii contravenind caracterului de "recomandare" al onorariilor minimale care trebuie stabilite de Consiliul UNBR potrivit dispozitiilor Legii nr. 25/2007 de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

2. S-a adoptat hotararea de revocare a dispozitiilor Hotararii Consiliului UNBR privind onorariile minimale care nu au fost puse in aplicare deoarece au fost suspendate inainte de intrarea lor in vigoare prin Decizia 250/2017 a Comisiei Permanente a UNBR si s-au abrogat, in intregime, toate celelalte prevederi ale Hotararii.

3. S-a decis ca decanii barourilor sa comunice Comisiei Permanente a UNBR, dupa dezbateri organizate cu membrii barourilor in cadrul adunarilor generale ordinare ale barourilor din primul trimestru al anului 2018, pozitia Barourilor privind problema instituirii onorariilor minimale cu caracter de recomandare si propuneri privind cuprinsul Hotararii ce ar urma sa fie dezbatuta in Consiliul UNBR pe aceasta tema, astfel incat sa se prezinte in Consiliul UNBR un material complet ce trebuie sa cuprinda pozitiile tuturor Barourilor. Consiliul UNBR urmeaza sa dezbata problema avand in vedere pozitiile Barourilor si pozitia Consiliului Concurentei in raport de evolutia jurisprudentei Curtii Europene de Justitie in aceasta problema.

 


 UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNIIHOTARAREA nr. 50
12 decembrie 2015


Avand in vedere ca, potrivit art. 56 alin. (2) lit. a) si o) din Legea nr. 51/1995, Consiliul Baroului „adopta hotarari pentru aplicarea si respectarea prevederilor legii si ale statutului profesie” si „stabileste cote de contributie a avocatilor la bugetul baroului”;

Tinand cont de:
- art. 49 din Statutul profesiei de avocat, care prevede in sarcina baroului obligatia de a verifica mentinerea situatiei care a justificat suspendarea, obligatie care nu este prevazuta pentru avocatii cu drept de exercitare a profesiei;
- art. 335 alin. (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, care se refera la „veniturile din contributiile banesti si taxele achitate de avocati pentru formarea bugetului baroului si a bugetului UNBR ori pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, hotarate de organele profesiei in conditiile legii”;
- art. 337 alin. (1) lit. h) din Statutul profesiei, care stabileste dreptul baroului de „a incasa si, respectiv, de a colecta taxe pentru activitati de secretariat si jurisdictie profesionala”, fara a se face deosebiri din aceasta perspectiva intre avocatii aflati pe oricare dintre cele doua tablouri, tinand cont de faptul ca baroul are aceleasi obligatii cu privire la publicarea si mentinerea in buna regula a evidentei tuturor avocatilor;
- art. 337 alin. (2) din Statutul profesiei care impune in sarcina Consiliului UNBR stabilirea limitelor maxime ale taxelor prevazute la art. 337 alin. (1)

Avand in vedere ca pentru persoanele nominalizate in tabloul avocatilor fara drept de exercitare a profesiei (suspendare la cerere sau dispusa de organele profesiei, incompatibilitate etc) sunt alocate resurse financiare pentru activitati de secretariat si jurisdictie profesionala, activitati IT, costuri mentenanta pagina web etc, iar situatia existenta in prezent, care impune ca acoperirea cheltuielilor sa se realizeze din veniturile obtinute de la avocatii cu drept de exercitare a profesiei, nu este corecta;
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in sedinta din 12 decembrie 2015,

H O T A R A S T E :

Art. 1. – Se instituie o taxa anuala de maxim 200 lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de barouri cu evidenta si mentinerea pe tablou a avocatilor suspendati conform art. 28 din Legea nr. 51/1995.
Art. 2. – Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 63/03.12.2011 privind stabilirea limitelelor maxime ale taxelor prevazute la art. 337 si 338 din Statutul profesiei de avocat se completeaza in mod corespunzator.
Art. 3. – Prezenta decizie va fi comunicata tuturor barourilor si membrilor Consiliului UNBR si va fi afisata pe website-ul www.unbr.ro .

CONSILIUL U.N.B.R.

Descarcati Hotararea 50 din 2015  image

 


 
In atentia avocatilor suspendati (exceptie fac avocatii suspendati la cerere pentru ingrijire copil),

MENTIUNE: Conform art. 28 din legea 51/1995 avocatii suspendati ( exceptie fac avocatii suspendati la cerere pentru ingrijire copil) pot sa achite taxa de 200 lei pe anul 2018 pana la data de 31.12.2017 a casieria Baroului sau in cont: BAROUL SIBIU B.C.R. RO 48 RNCB 0227 1498 7152 0001 C.F. 4406649

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,Publicam oferta serviciului de informare si explicare a schimbarilor legislative Avocatnet.ro Premium

Beneficiile acestui serviciu:

1. " Decizii Esentiale" - abonatii primesc, o data pe zi, un "concentrat" de informatii explicate pentru fiecare departament in parte
2. Acces la articole exclusive, in sectiunea Sinteze de business pentru companii si specialisti , disponibile DOAR abonatilor
3. Actualitate legislativa explicata in timp real: stii mereu ce se schimba atunci cand se schimba
4. Previzibilitate: afli din timp modificarile legislative
5. Flux de informatii pe departamente: afli doar ce te intereseaza, pe fiecare departament in parte

Fiscal - ContabilitateTop si Middle ManagementResurse UmaneJuridic - Administrativ

6. Accesibilitate: nu e nevoie sa cauti informatia, vine ea la tine ( pe email)
7. Focus: sinteza zilnica pe e-mail cu cele mai importante evenimente ale zilei (un singur email cu informatiile relevante ale zilei)
8. Suplimente saptamanale realizate impreuna cu consultantii nostri parteneri, pe diferite domenii de consultanta.
9. Targhet: agenda care va spune in fiecare luni ce urmeaza sa se intample pana la finalul saptamanii (termene, legi, deadline-uri, etc)
10. Navigare in Avocatnet.ro fara reclame (imediat dupa logare, nu mai vedeti reclamele din site)

Abonamentele la acest serviciu se pot face pe diferite perioade de timp incepand cu 12, 6, 3, sau o singura luna.
De asemnea aveti posibilitatea de a achizitiona serviciul si cu plata recurenta, pe aceleasi perioade de timp, in functie de nevoile dumneavoastra.
De mentionat este faptul ca rata de reinnoire a acestui serviciu este de peste 95%, pentru clientii care au folosit serviciul minim 3 luni.

Iata ce tipuri de abonament Premium va propunem:

· 1 utilizator - 60 lei + TVA / lunar
· 1 utilizator - 180 lei + TVA / 3 luni
· 1 utilizator - 350 lei + TVA / 6 luni
· 1 utilizator - 600 lei + TVA / 12 luni
· 2 -5 utilizatori - 900 lei + TVA / 12 luni

Adina Pitoiu | Reprezentant Vanzari
Tel: 0766.187.907
E-mail: adina.pitoiu@avocatnet.ro

Descarcati Agenda fiscala aici   image

Descarcati Alerta Darian aici   image

Descarcati Focus Premium aici   image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,Publicam mesajul Presedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adresat avocatilor cu ocazia Zilei Europene a Avocatilor – 2017

Descarcati fisierul aici   image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,Anunt – Toate solicitarile formulate de Consiliile Barourilor, intrebarile adresate de avocati sau de forme de exercitare a profesiei pentru clarificarea aplicarii normelor de recomandare privind onorariile minimale, propunerile de a se delega Consiliilor Barourilor dreptul de a decide adoptarea sau neadoptarea unor reguli privind onorariile minimale, cu respectarea legii, in functie de situatia fiecarui barou, etc. vor fi analizate de Grupul de lucru al Consiliului UNBR cu sprijinul membrilor Comisiei Permanente a UNBR care isi exprima disponibilitatea in acest sens.

Astfel cum s-a decis de catre Consiliul UNBR in sedinta din 26 august 2017, toate solicitarile formulate de Consiliile Barourilor, intrebarile adresate de avocati sau de forme de exercitare a profesiei pentru clarificarea aplicarii normelor de recomandare privind onorariile minimale, propunerile de a se delega Consiliilor Barourilor dreptul de a decide adoptarea sau neadoptarea unor reguli privind onorariile minimale, cu respectarea legii, in functie de situatia fiecarui barou, etc. vor fi analizate de Grupul de lucru al Consiliului UNBR cu sprijinul membrilor Comisiei Permanente a UNBR care isi exprima disponibilitatea in acest sens si vor fi aprobate de Consiliul UNBR din luna decembrie 2017, care va lua decizii in legatura cu Hotararea adoptata de acesta cu privire la onorariile minimale.

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,Pentru buna desfasurare a lucrarilor Comisiei, va adresam rugamintea ca propunerile de modificare pe care le considerati oportune pentru textele declarate neconstitutionale prin Deciziile Curtii Constitutionale privind Codul Penal si Codul de Procedura Civila sa le inaintati comisiei la adresa de e-mail: comisie.coduri@cdep.ro pana luni, 16 octombrie 2017. Solicitarea este impusa de faptul ca, in cadrul sedintei, vor fi evidentiate la fiecare text toate propunerile astfel incat dezbaterea sa se poarte asupra tuturor variantelor.

In acest sens, va inaintam si varianta in format electronic a tabelelor de lucru ce includ textele ce necesita transpunerea Deciziilor Curtii Constitutionale in domeniul Codului Penal si Codului de Procedura Civila precum si fisele privind modificarile efectuate pana in prezent la cele doua acte normative mentionate.

La textele mentionate in tabelele de lucru initiale s-a adaugat si textul referitor la art. 298 din actualul Cod Penal constatat neconstitutional prin Decizia CCR 518 din 06 iulie 2017, publicata in Monitorul Oficial 765 din 26.09.2017 cu refereire la sintagma indeplinirea ei defectuoasa” in loc de indeplinirea prin incalcarea legii”.

Tabel Civil   image
MODIFICARI LA LEGEA 286/2009 CODUL PENAL image
MODIFICARI LA LEGEA 134/2010 CODUL DE PROCEDURA CIVILA image
Tabel LEGE nr. 286/2009 privind Codul Penal image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Publicam solicitarea Ministerului Justitiei de a remite observatii si/sau propuneri de modificare si completare a noilor coduri.

Catre,

MEMBRII CONSILIULUI UNBR


In ziua de 10 octombrie 2017 reprezentantii UNBR au participat la lucrarile Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei.

La Comisia constituita pentru reglementarile din domeniul penal a participat domnul vicepresedinte UNBR avocat Petru Ciobanu iar la Comisia din domeniul legislatiei civile a participat vicepresedinte domnul vicepresedinte UNBR avocat Traian Cornel Briciu.

In fiecare dintre subcomisii s-a stabilit ca obiectivul activitatii acestora este armonizarea obligatorie a textelor din noile coduri cu deciziile Curtii Constitutionale, cu rapoartele Comisiei de la Venetia si rapoartele GRECO, puse la dispozitie de catre Ministerul Justitiei.

Comisia a pus la dispozitie materialele din atasament pe care vi le comunicam. S-a stabilit ca urmatoarele sedinte ale fiecareia dintre subcomisii vor fi anuntate la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

Pentru a asigura consultarea barourilor si a avocatilor interesati am decis ca la nivelul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, prin aplicatia ”Tabloul national al avocatilor” la adresa www.ifep.ro sa se organizeze consultarea tuturor barourilor si, distinct, a avocatilor interesati prin formularea de catre barouri sau de catre avocati a raspunsurilor la chestionarele atasate sub forma propunerilor corespunzatoare modificarilor ce se impun pentru armonizarea Noilor Coduri, cu deciziile Curtii Constitutionale, care au declarat neconstitutionalitatea totala sau partiala a unora dintre prevederile acestora.
Propunerile astfel formulate vor fi apoi transmisie direct membrilor Comisiei parlamentare.

La lucrarile fiecarei Subcomisii pot participa din partea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si membrii Consiliului UNBR care isi exprima disponibilitatea in raport de domeniul de interes (penal / legislatia civila).

Nu s-au transmis datele exacte ale sedintelor Subcomisiilor, astfel ca cei care pot sa se implice in activitatea comisiilor in numele UNBR care are doar calitatea de "Invitat" ar trebui sa se angajeze ferm ca vor fi prezenti la orice convocare ce le va fi transmisa imediat dupa comunicarile facute de Comisie catre UNBR.


Av. dr. Gheorghe FLOREA,
PRESEDINTE U.N.B.R.

Modificari CP   image si Modificari CPC image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Dam publicitatii comunicarea transmisa de Presedintele UNBR tuturor membrilor Consiliului Uniunii privind implicarea barourilor si a avocatilor in sprijinirea activitatii Comisiei parlamentare speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei.

Presedintele UNBR roaga decanii barourilor si avocatii interesati sa acceseze contul rezervat barourilor / avocatilor in aplicatia "Tabloul national al avocatilor" pentru a transmite propuneri privind activitatea Comisiei.

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Publicam Decizia nr. 251/07 octombrie 2017 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea examenului de primire in profesie, sesiunea septembrie 2017UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
COMISIA PERMANENTA
Decizia nr. 251 / 07 octombrie 2017
privind validarea examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice precum si a rezultatelor acestuia


Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, convocata in sedinta la data de 07 octombrie 2017,

Avand in vedere Hotararea nr. 270/ 26.08.2017 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania prin care se mandateaza Comisia Permanenta sa indeplineasca in numele Consiliului U.N.B.R. atributia prevazuta de art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu privire la validarea examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017, pe baza raportului intocmit de Presedintele Comisiei Nationale de Examen,

In conformitate cu dispozitiile art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat,

– analizand organizarea si desfasurarea examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017,

– luand act de raportul Presedintelui Comisiei Nationale de Examen privind organizarea si desfasurarea examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017, impreuna cu anexele sale,

– luand act de rezultatele definitive ale examenului de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017, astfel cum au fost acestea comunicate de catre Comisia Nationala de Examen si publicate pe paginile web ale I.N.P.P.A. si U.N.B.R.,DECIDE:Art. 1. – Valideaza examenul de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017, precum si rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de catre Comisia Nationala de Examen si publicate pe paginile web ale I.N.P.P.A. si U.N.B.R.
Art. 2. – Dispune, in baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, primirea in profesie a candidatilor declarati admisi la examenul de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017, precum si emiterea deciziilor de primire in profesie a acestora.
Art. 3. – Deciziile de primire in profesie prevazute la Art. 2 se vor comunica barourilor la care candidatii s-au inscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor catre candidatii admisi.
Art. 4. – Prezenta Decizie se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica prin e-mail barourilor si I.N.P.P.A. in vederea luarii in evidenta a candidatilor declarati admisi in calitate de avocati stagiari.
COMISIA PERMANENTA A U.N.B.R.

Descarcati fisierul aici  image sau image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Publicam materialul privitor la sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor din Romania, intocmit de Casa de Asigurari a Avocatilor si publicat pe site-ul www.caav.ro

Descarcati fisierul aici  image

 


 
In atentia membrilor Baroului Sibiu,


Publicam Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanenta a UNBR a decis amanarea intrarii in vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” si ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta, in scopul reexaminarii acestora de Consiliului U.N.B.R. pe baza propunerilor Barourilor si a concluziilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit in acest scop prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 267/17 iunie 2017.

Republicam si Hotararea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aproba „Tabloul onorariilor minimale” prevazut in Anexa, parte integranta din Hotarare, in cuprinsul careia au fost marcate cu galben articolele a caror intrare in vigoare a fost amanata.

Descarcati Decizia nr. 250  image

Descarcati Hotararea nr. 272 republicata  image

 


 
In atentia membrilor Baroului Sibiu,


Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu

- PROGRAM -

Luni - Vineri
9 - 14

 


 
In atentia membrilor Baroului Sibiu,


Consiliul Baroului Sibiu solicita membrilor, in baza art.9 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26 august 2017, sa comunice pe site-ul Baroului contact@baroulsibiu.ro propuneri de modificare sau completare a Tabloului onorariilor minimale.

Mentionam faptul ca Tabloul poate fi accesat atat pe site-ul Baroului Sibiu precum si pe site-ul Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.
Termen de depunere 30 de zile.

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Din dispozitia domnului Presedinte UNBR av. dr. Gheorghe Florea va comunicam atasat (fisiere DOCX si PDF) Hotararea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aproba "Tabloul onorariilor minimale" prevazut in Anexa, parte integranta din Hotarare, cu rugamintea de a se avea in vedere dispozitiile art.9 alin.(1) din Hotarare: Art.9 (1) Prezenta Hotarare se transmite barourilor. Consiliile barourilor vor proceda la afisarea acesteia pe site-ul fiecarui barou si va organiza colectarea si transmiterea catre UNBR a propunerilor si observatiilor formulate de avocati, pentru ca Grupul de lucru constituit prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, in compunerea rezultata dupa demisia unuia dintre membrii Grupului, sa monitorizeze perfectionarea reglementarii.

Descarcati fisierul aici  image sau image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Publicam Hotararea Consiliului UNBR nr. 271 din 26 august 2017 prin care se aproba Registrele Nationale ale Avocatilor Romani, prevazute in Anexa la hotarare.

Descarcati fisierul aici  image sau image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Publicam brosura intitulata "Avocatul si accesul la Justitie", editata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. Brosura va fi transmisa delegatilor la Congresul avocatilor 2017 precum si institutiilor care au fost invitate / au participat la lucrarile Congresului.

Descarcati fisierul aici  image

 


 
Stimati membri ai Baroului Sibiu,


Baroul Sibiu afiseaza DECIZIA nr. 212 din 30 martie 2017 cu privire la finalizarea de urgenta a suportului material si electronic necesar pentru desfasurarea activitatilor de inregistrare, evidenta si informare cu privire la actele intocmite de avocati, potrivit Legii nr. 51/1995.

Descarcati fisierul aici  image

 


 
ANUNT IMPORTANT - In atentia membrilor Baroului Sibiu


Baroul Sibiu in colaborare cu Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor organizeaza conferinta "Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei".

imageDescarcati fisierul aici  image

 


 
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R


In temeiul art. 52 – 54 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru ziua de vineri, 10 martie 2017, ora 12, in Aula Facultatii de Drept "Simion Barnutiu" din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea raportului de activitate a Baroului Sibiu pe anul 2016;
2) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Baroului Sibiu si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa;
3) Aprobarea proiectului de buget al Baroului Sibiu ;
4) Alegerea delegatilor Baroului la Congresul Avocatilor
5) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Filialei Sibiu a Casei de Asigurari a Avocatilor si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa;
6) Aprobarea proiectului de buget al Filialei Sibiu
7) Alegerea Consiliului de administratie al C.A.A. - Filiala Sibiu
8) Alegerea comisiei de cenzori al C.A.A. - Filiala Sibiu
9) Discutii
CONFORM ART. 43 DIN L. 51/1995 SI 232 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT- PREZENTA ESTE OBLIGATORIE

D E C A N,
AV. Nicolae Eugen Baier

Descarcati fisierul aici  image


 
ANUNT IMPORTANT - In atentia membrilor Baroului Sibiu


Baroul Sibiu afiseaza adresa INPPA referitoare la pregatirea profesionala continua - cursuri de scurta durata (art. 31 lit. b si c din Regulamentul INPPA) - format e-learning.

Avocatii care doresc sa participe la Cursurile de Pregatire Profesionala sunt rugati sa se prezinte la Barou pentru a fi luati in evidenta si a se comunica la INPPA, conform adresei atasate.

Catre,
TOATE BAROURILE


Stimata Doamna Decan,
Stimate Domnule Decan,

Din dispozitia domnului av. dr. Traian Briciu, Director al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA), va transmitem atasat adresa privind pregatirea profesionala continua - cursuri de scurta durata (art. 31 lit. b si c din Regulamentul INPPA) - format e-learning.
Va comunicam rugamintea de a transmite raspunsul dumneavoastra cat mai curand posibil.

Multumim pentru intelegere!


Cu aleasa consideratie,
Dan Marculescu

Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
Bucuresti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3
031.426.25.12; 021.330.12.96

Descarcati fisierul aici  image

 


 
ANUNT IMPORTANT - In atentia membrilor Baroului Sibiu


Baroul Sibiu afiseaza adresa Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia I civila cu privire la solicitarea practicii judiciare.

Pe aceasta cale Baroul Sibiu ii invita pe membrii sai ca pana la data de 15 februarie 2017, sa comunice aspecte de practica neunitara cu care s-au confruntat si totodata sa ataseze hotarari judecatoresti ale instantelor din circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia in care s-au pronuntat solutii contradictorii.

Comunicarile pot fi depuse la sediul Baroului Sibiu din strada Rennes nr. 4 - SIBIU de luni - vineri intre orele 09-15, prin fax la numarul: 0269210520 sau on-line pe adresa de e-mail: contact@baroulsibiu.ro

Descarcati fisierul aici  image

 


 

Institutul National al Magistraturii anunta lansarea, impreuna cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, a unei sesiuni de formare e-learning in domeniul protectiei datelor si a dreptului la viata privata, organizat de Consiliul Europei in cadrul programului HELP 28.

Institutul National al Magistraturii anunta lansarea, impreuna cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Institutul National Pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, a unei sesiuni de formare e-learning in domeniul protectiei datelor si a dreptului la viata privata, organizat de Consiliul Europei in cadrul programului HELP 28.

Programul "Human Rights Education for Legal Professionals in the 28" sau "HELP in the 28" este un proiect finantat de Uniunea Europeana si implementat de Consiliul Europei, folosind metodologia HELP. "HELP in the 28" este cel mai amplu proiect de formare dezvoltat in cadrul Uniunii Europene dedicat judecatorilor, procurorilor si avocatilor.
Pentru mai multe detalii poate fi accesat urmatorul link: http://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-28

Cursul exploreaza acest domeniu intr-o maniera interactiva, dezvaluind sinergiile si diferentele dintre Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Conventia Europena a Drepturilor Omului si alte instrumente relevante ale Consiliului Europei si ale Uniunii Europene, in special Conventia nr. 108 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea automata a datelor cu caracter personal semnata la nivelul Consiliului Europei in 1981 si noul Regulament si Directiva adoptate la nivelul Uniunii Europene in aprilie 2016. Cursul cuprinde, de asemenea, referinte la jurisprudenta relevanta a Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), evidentiind solutii pronuntate in situatii particulare, cum ar fi prelevarea de organe fara consimtamant, procrearea asistata medical si euthanasia.
Pentru prezentarea video a cursului poate fi accesat urmatorul link aici.

Lansarea acestui curs va avea loc in Bucuresti, la sediul Institutului National al Magistraturii, la data de 30 ianuarie 2017, printr-o intalnire la care vor participa magistrati si avocati romani care vor opta sa parcurga acest curs e-learning. Selectia participantilor se va face in ordinea inscrierii acestora, asigurandu-se o pondere echilibrata intre locurile oferite magistratilor, respectiv avocatilor. Astfel, 25 de locuri vor fi deschise magistratilor, 25 avocatilor si alte 5 locuri vor fi deschise participarii altor juristi, cum ar fi magistratii asistenti din cadrul Curtii Constitutionale si angajatilor cu atributii in domeniu din cadrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Cursul se va desfasura on-line, sub coordonarea unui moderator national desemnat de responsabilii HELP din cadrul Consiliului Europei si va avea o durata de aproximativ 2 luni. Prezenta cursantilor la seminarul de lansare este obligatorie. Participantii la seminarul de lansare a cursului vor avea asigurate masa de pranz si pauza de cafea. Daca este cazul si in conditiile generale stabilite de Consiliul Europei, costurile de cazare (1 noapte) si transport vor fi asigurate in mod exceptional pentru participantii a caror resedinta este situata la o distanta mai mare de 100 de km de Bucuresti.

La absolvirea cursului, participantilor le vor fi remise certificate din partea programului HELP al Consiliului Europei. Cursul a fost inclus in programul de pregatire continua a avocatilor, aprobat de organele de conducere a profesiei, Institutul National Pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor urmand sa le elibereze, de asemenea, participantilor un atestat in acest sens.

Magistratii care doresc sa urmeze cursul e-learning privind protectia datelor si a dreptului la viata privata si sa participe la evenimentul de lansare a acestuia sunt invitati sa se inscrie pana la data de 10 ianuarie 2017, prin completarea urmatorului formular. Pentru detalii suplimentare, magistratii se pot adresa doamnei expert Florentina DEACONU, tel: 021.4076249, fax: 021.4076247, e-mail: florentina.deaconu@inm-lex.ro

Avocatii care doresc sa urmeze cursul e-learning privind protectia datelor si a dreptului la viata privata si sa participe la evenimentul de lansare a acestuia sunt invitati sa se inscrie pana la data de 10 ianuarie 2017, prin trimiterea unei succinte scrisori de intentie pe adresa doamnei av. dr. Raluca BERCEA, info point HELP pentru Romania, e-mail: raluca.bercea@e-uvt.ro, tel. 0744558387.

 

Descarcati fisierul aici  image

Descarcati fisierul aici  image

 


 


ANUNT IMPORTANT - In atentia membrilor Baroului Sibiu

Baroul Sibiu informeaza avocatii ca in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor vor incepe cursurile de pregatire pentru dobandirea calitatii de administrator sau lichidator in insolventa persoanei fizice

Potrivit programei comune agreate la nivelul celor patru profesii implicate, formarea profesionala pentru dobandirea calitatii de administrator cuprinde 10 teme, cu un parcurs de aproximativ 20 de ore in total, urmate de un examen de verificare a cunostintelor, mai multe informatii aici

Avocatii interesati sunt rugati ca pana la data de 21 octombrie 2016 sa-si exprime disponibilitatea participarii la cursurile de pregatire, precizand datele de contact (e-mail si telefon) la adresa de e-mail: office@inppa.ro

Precizam ca INPPA, in functie de numarul de persoane inscrise, urmeaza sa decida costurile activitatii de pregatire, locurile in care acestea se vor desfasura, precum si modalitatea de desfasurare a acestora.

Descarcati fisierul aici  image

 


 


Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Din dispozitia Presedintelui UNBR publicam Decizia nr. 25/C/07.06.2016 a Presedintelui Curtii de Apel Alba Iulia referitoare la asigurarea accesului publicului la documentele create de instanta

Descarcati fisierul aici  image

 


 

REVISTA BAROULUI SIBIU


- In atentia colegilor si a colaboratorilor Revistei Fortuna -

In vederea asigurarii continuitatii aparitiei Revistei FORTUNA, rugam colegii si colaboratorii revistei sa trimita articole si studii juridice pe adresa de e-mail a Baroului Sibiu - contact@baroulsibiu.ro si pe adresa de e-mail a secretarei de redactie - elenablindu@yahoo.com


 

Seminar de negociere "Cum sa negociezi bine orice si cu oricine"

Miercuri 20 aprilie 2016, orele 10-12.30 si 18-20.30 la Hotelul Continental Forum Sibiu va avea loc seminarul de negociere "Cum sa negociezi bine orice si cu oricine" cu Ioana Andrievici - Negociator, speaker, trainer & coach. Seminarul este gratuit si participarea se poate face doar pe baza de inscriere.

Descrierea evenimentului: Tu cum faci sa obtii ce vrei? De cele mai multe ori, negociezi. In cadrul seminarului "Cum sa negociezi bine orice si cu oricine" vei afla informatii utile despre negocierile de orice fel cu care te confrunti in viata de zi cu zi, in mediul social sau de afaceri: negocierile de business, negocierea salariului, negocierea cu copiii, negocierea cu persoanele reclacitrante, negocierea contractelor etc.

Pentru inscriere si pentru mai multe detalii accesati urmatorul link    www.ioana-consult.ro/event/cum-sa-negociezi-bine-orice-si-cu-oricine

 

image 


Documentele ce vor fi supuse dezbaterii si aprobarii Congresului avocatilor 2016

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (intre Congresul avocatilor 2015 si Congresul avocatilor 2016) cu urmatoarele Anexe:

Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. si ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistentei Judiciare al U.N.B.R.
Anexa nr. 4 – Minuta Consfatuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistentei Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
Anexa nr. 5 – Litigiile in care Uniunea Nationala a Barourilor din Romania are calitate procesuala
Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aproba organigrama Uniunii Nationale a Barourilor din Romania incepand cu anul 2013, cuprinsa in anexa la decizie.
Anexa nr. 7 – Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind coordonarea activitatilor de conducere executiva curenta realizate de Comisia Permanenta
Anexa nr. 8 – Informatii relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente si decanii Barourilor
Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate in adunarile generale in vederea realizarii unor schimburi de experienta cu celelalte barouri
Anexa nr. 10 – Informatii statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
Anexa nr. 11 – Informari destinate corpului profesional, transmise prin newsletter in perioada mai 2015 – februarie 2016
Anexa nr. 12 – Raport de fundamentare a continuarii proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europa a dreptului si a justitiei”
Anexa nr. 13 – Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a inaltei Curti de Casatie si Justitie, Completul competent sa judece Recursul in Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995
Anexa nr. 14 – Propunere de structura pentru „Regulamentul procedurii disciplinare in profesia de avocat”
Anexa nr. 15 – Corespondenta purtata de U.N.B.R. cu Ministerul Justitiei privind asigurarea efectivitatii dreptului legal de folosinta al barourilor asupra spatiilor din incinta instantelor
Anexa nr. 16 – Raport de activitate al Departamentului de pregatire profesionala initiala din cadrul I.N.P.P.A.
Anexa nr. 17 – Raport de activitate al Departamentului de formare profesionala continua din cadrul I.N.P.P.A.
Anexa nr. 18 – Referat tehnic privind transmiterea in sistem videoconferinta catre entitatile care si-au manifestat optiunea de a participa online la Conferintele I.N.P.P.A.
Anexa nr. 19 – Comunicari ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
Anexa nr. 20 – Activitatea de cercetare in cadrul I.N.P.P.A. concretizata in puncte de vedere, studii, diverse materiale cu continut stiintific, solicitate de Comisia Permanenta, Consiliul UNBR si barouri
Anexa nr. 21 – Corespondenta dintre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situatia financiara anuala la 31 decembrie 2015 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situatia financiar-contabila pe anul 2015 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplina aferent perioadei martie 2015 - martie 2016


 
Regulament pentru Adunarea Generala de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu 2016

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

 

REGULAMENT


Pentru Adunarea Generala de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu din data de 4 martie 2016, adoptat de Consiliul Baroului Sibiu in sedinta din 4 decembrie 2015.

 

Descarcati fisierul aici image

 


 
CONVOCATOR

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R


In temeiul art. 52 – 54 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu convoaca Adunarea Generala pentru ziua de vineri, 4 martie, 2016, ora 12, in Aula Facultatii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea raportului de activitate a Baroului Sibiu pe perioada 06.03. 2015 – 04. 03.2016
2) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Baroului Sibiu;
3) Prezentarea raportului comisiei de cenzori al Filialei Sibiu a Casei de Asigurari a Avocatilor;
4) Aprobarea proiectului de buget al Baroului Sibiu si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa;
5) Aprobarea proiectului de buget al Filialei Sibiu si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa
6) Alegerea decanului si a Consiliului Baroului pentru urmatorul mandat
7) Alegerea comisiei de cenzori
8) Alegerea comisiei de disciplina
9) Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor
10) Desemnarea reprezentantului Baroului Sibiu in Comisia centrala de disciplina a U.N.B.R.
11)Discutii
CONFORM ART. 43 DIN L. 51/1995 SI 232 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT- PREZENTA ESTE OBLIGATORIE

Consiliul Baroului Sibiu,
D E C A N,
AV. Nicolae Eugen Baier


Conferinta de drept fiscal Cluj - TaxForum
Stimati membri ai Baroului Sibiu,

Publicam alaturat anuntul si programul Conferintei de drept fiscal Cluj - TaxForum ce va avea loc in data de 19 februarie 2016 la Grand Hotel Napoca. Conferinta este acreditata INPPA si asigura puncte in programul de pregatire profesionala a avocatilor, iar inscrierea la lucrarile conferintei pina la 31.12.2015 asigura o reducere a taxei de participare.

imageimage


Conferinta cu tema „Infractiuni contra infaptuirii justitiei, fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice, contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice. Aspecte teoretice si practice ale judecatorului de drepturi si libertati. Drepturi si obligatii deontologice ale judecatorilor si avocatilor”

Descarcati fisierul aici 
Conferinta cu tema "intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei"

Institutul NATIONAL pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, in colaborare cu Baroul Sibiu, anunta organizarea conferintei cu tema "intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei"

Descarcati fisierul aici


 
Revista Dreptul

Dragi colegi avocati,


Revista Dreptul si-a lansat de curand noul site si va invita cu multa caldura sa o sprijiniti in demersul sau de a raspunde cat mai fidel asteptarilor voastre prin completarea on-line a formularului aflat pe pagina sa de pornire http://www.revistadreptul.com/

Cu sincere urari de bine si multumiri anticipate,

Redactia revistei Dreptul


 
CONVOCATOR

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R


   Consiliul Baroului Sibiu, in temeiul art. 53 (1) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, convoaca Adunare Generala pentru ziua de vineri, 28 februarie 2014, ora 12, in Aula Facultatii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea raportului de activitate pe perioada 08.03.2013 – 28.02.2014
- Prezentarea raportului comisiei de cenzori
- Aprobarea proiectului de buget al Baroului si descarcarea consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa.
- Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor
- Descarcarea de gestiune a Consiliului Filialei pe baza Raportului de cenzori
- Adoptarea proiectului de venituri si cheltuieli al Filialei pe anul 2014
- Discutii

Consiliul Baroului Sibiu,
D E C A N,
AV. Nicolae Eugen Baier


 
  Masuri privind plata curatorului avocat.

Descarcati fisierul 1 aici
Descarcati fisierul 2 aici


 
Regulamantul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Descarcati fisierul aici


 
D E C I Z I A nr. 644

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU


D E C I Z I A nr. 644
din 8 noiembrie 2013

Consiliul Baroului Sibiu,
Avand in vedere ca dl. MORAR ADRIAN, ns. la data de 19.09.1969, in mun. Brasov, fiul lui Vasile si Veronica, membru al Baroului Sibiu, nu a achitat taxele si contributiile profesionale catre Baroul Sibiu, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale, prevazute de Legea nr. 51/1995 si de Statutul profesiei de avocat, timp de mai mult de 3 luni de la scadenta acestora;
Avand in vedere ca susnumitul a fost somat la adresa Cabinetului Individual din Selimbar, D.N. 1 km 303 – 800, jud. Sibiu si la adresa de domiciliu din mun. Brasov, str. Pictor St. Luchian nr. 25, bl. 30, ap. 1, pentru neplata totala a taxelor si contributiilor profesionale pentru perioada decembrie 2012 – octombrie 2013, corespondenta inapoindu-se cu mentiunea „destinatarul necunoscut la adresa”, respectiv „destinatarul mutat de la adresa” , urmeaza a fi suspendat din calitatea de avocat incepand cu data de 1 noiembrie 2013, pana la lichidarea integrala a datoriilor;
In conformitate cu art. 28 lit.c si art. 56 al. (2) lit. m din Legea 51/1995, cu modificarile si completarile ulterioare:

D E C I D E

Art.1. Suspendarea calitatii de avocat a d-lui MORAR ADRIAN, pentru neplata taxelor si contributiilor profesionale catre Baroul Sibiu, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale, incepand cu data de 1 noiembrie 2013, pana la lichidarea integrala a datoriilor.
Cu drept de contestatie la Consiliul UNBR in termen de 15 zile de la comunicare.
Art.2. Prezenta decizie s-a redactat in 4 exemplare si se va comunica :
- d-lui Morar Adrian
- U.N.B.R.
- un exemplar se va depune la dosarul personal
- un exemplar se va depune la dosarul de decizii.

D E C A N,
Av. Nicolae-Eugen Baier


 
Congres International al Avocatilor la Cluj-Napoca !

congres

Descarcati fisierul aici si Descarcati fisierul aici


 
Programa de studiu a cursului Dreptul Uniunii Europene

Descarcati fisierul aici


 
HOTARAREA NR. 693

HOTARAREA NR. 693
28 martie 2013

   pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului NATIONAL pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv) si de primire in profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

Descarcati fisierul aici


 
CONVOCATOR

Consiliul Baroului Sibiu, in temeiul art. 53 (1) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru ziua de vineri, 8 martie 2013, ora 12, in Aula "Avram Iancu" a Universitatii Lucian Blaga Sibiu - Facultatea de Litere si Arte, situata in Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 5-7 , cu urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea raportului de activitate pe perioada 09.03.2012 – 08. 03.2013
- Prezentarea raportului comisiei de cenzori
- Aprobarea proiectului de buget al Baroului si descarcarea consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa.
- Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor
- Descarcarea de gestiune a Consiliului Filialei pe baza Raportului de cenzori
- Adoptarea proiectului de venituri si cheltuieli al Filialei pe anul 2013
- Alegerea Consiliului de Administratie al Filialei
- Discutii

Consiliul Baroului Sibiu,
DECAN,
AV. Nicolae Eugen Baier


 
   Conferinta NATIONALA „Aspecte controversate in interpretarea si aplicarea prevederilor Codului muncii si ale Legii dialogului social. Propuneri.”

image

image


 
   Conferinta cu tema : "Cunoasterea, intelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civila"

image


 
  Scrisoarea Baroului din Paris (insotita de traducerea in lb. romana) privind organizarea in lunile octombrie si noiembrie 2012 a unei sesiuni de practica cunoscuta sub numele de "Stagiul International", destinata tinerilor avocati straini vorbitori de limba franceza care doresc sa descopere modul de exercitare a profesiei de avocat in Franta.

Descarcati fisierul 1 aici
Descarcati fisierul 2 aici


 
  Protocolul incheiat intre Uniunea NATIONALA a Barourilor din Romania si Institutul NATIONAL al Magistraturii avand ca obiect cooperarea intre cele doua institutii in vederea desfasurarii practicii avocatiale a auditorilor de justitie, cursanti ai INM.

Descarcati fisierul 1 aici
Descarcati fisierul 2 aici


 
   Hotarare privind Fondul de Solidaritate al Avocatilor

Descarcati fisierul aici


 
   Conferinta Internationala la Sibiu


 
   Revista AVOCATUL

Va informam ca revista AVOCATUL, publicatie editata de Uniunea NATIONALA a Barourilor din Romania, va trata in acest an, cu precadere, subiecte legate de evolutia cadrului legislativ privind profesia de avocat , aspecte privind aplicarea si interpretarea legislatiei profesiei de avocat, precum si repere de interes din activitatea barourilor.

in acest scop, va adresam rugamintea ca cel mai tarziu pana la data de 25 mai 2012 sa ne transmiteti in format electronic, pe adresa de email a UNBR (unbr@unbr.ro), materialele pe care le considerati relevante a fi publicate in revista, cu mentiunea ca in subiectul mesajului prin care transmiteti articolul catre U.N.B.R. sa faceti precizarea „pentru revista Avocatul 2012”.

Va reamintim ca in conformitate cu art. 4 alin (1) si (2) din Hotararea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotararii nr. 14 a Congresului avocatilor (2008) privind pregatirea profesionala a avocatilor si pentru imbunatatirea pregatirii profesionale initiale a avocatilor, pentru articolele publicate in revista „Avocatul” este aplicabila procedura de recunoastere a numarului de ore de pregatire profesionala continua.

PRESEDINTE U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA


 
   Componenta Noului Consiliu al Baroului Sibiu

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMaNIA
BAROUL SIBIU
Avocatii alesi in Adunarea Generala din data de 09.03.2012 .


Nr.crt.

Numele si prenumele avocatului

Functia

 1.  

Baier Nicolae-Eugen

decan

 1.  

Vulcan Virgiliu-Viorel

prodecan

 1.  

Suciu Alexandru

consilier

 1.  

Popovici Ioan- Florin

consilier

 1.  

Scutea Nicolae

consilier

 1.  

Bradu Gheorghe

consilier

 1.  

Luncean Vasile

consilier

 1.  

Chirila Lucian

consilier

 1.  

Muntean Codruta-Diana

consilier

 1.  

Popescu Razvan-Dumitru

consilier

 1.  

Tarsia Dragos

consilier


 
   Candidaturi decan si consilieri - alegeri Baroul Sibiu 2012

BAROUL SIBIU
C A N D I D A T U R I
depuse in perioada 08 – 29 februarie 2012, ora 14, pentru functia de consilier


Nr.

crt.

Numele si prenumele avocatului

Data inscrierii in Barou

Vechime in profesia de avocat

 1.  

Vulcan Virgiliu-Viorel

01.09.1982

29 ani

 1.  

Luncean Vasile

01.09.1982

29 ani

 1.  

Bradu Gheorghe

01.04.1984

28 ani

 1.  

Chirila Lucian

01.09.1982

29 ani

 1.  

Hoza Sorin-C-tin

01.02.1993

19 ani

 1.  

Popescu Razvan

01.07.1996

15 ani

 1.  

Baier Nicolae-Eugen

01.10.1996

15 ani

 1.  

Popovici Ioan-Florin

01.10.1996

15 ani

 1.  

Suciu Alexandru

01.01.2004

8 ani

 1.  

Muntean Codruta-Diana

01.10.1997

14 ani

 1.  

Iordache Daniel

01.04.1996

16 ani

 1.  

Arsene Ilie-Viorel

01.01.2004

8 ani

 1.  

Vrinceanu Florin

01.10.1995

16 ani

 1.  

Muntean Ioan

15.11.2000

11 ani

 1.  

Gaitan Dumitru-Ciprian

24.01.2003

9 ani

 1.  

Marginean Daniela

01.12.1991

20 ani

 1.  

Burcea Constantin-Liviu

01.01.1999

13 ani

 1.  

Vidrighin Vasile-Ioan

01.01.1998

14 ani

 1.  

Buzila Vasile-Ioan

01.01.1998

14 ani

 1.  

Scutea Nicolae-Cristian

01.10.1998

13 ani

 1.  

Ciulavu Ioan-Marcel

01.10.2002

9 ani

 1.  

Baciu Gheorghe-Gabriel

01.10.1996

15 ani

 1.  

Tarsia Dragos-Constantin

01.01.2003

9 ani

 1.  

Banea Ciprian-Toma

15.11.2000

11 ani

 1.  

Aron Diana

01.01.1997

15 ani


Proces - verbal


Azi 29.02.2012, ora 14, conf. art. 10 din Regulamentul pentru Adunarea generala de alegeri a organelor de conducere ale Baroului Sibiu, din data de 09.03. 2012, am constatat inchiderea listei de depunere a candidaturilor pentru functia de consilier , care cuprinde un numar de 24 avocati.


D E C A N,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

BAROUL SIBIU

C A N D I D A T U R I
depuse in perioada 08 – 29 februarie 2013, ora 14, pentru functia de decan

Nr. crt.

Numele si prenumele avocatului

Data inscrierii in Barou

Vechime in profesia de avocat

1.

Baier Nicolae-Eugen

01.10.1996

15 ani


Proces – verbal

Azi 29.02.2012, ora 14, conf. art. 10 din Regulamentul pentru Adunarea generala de alegeri a organelor de conducere ale Baroului Sibiu, din data de 09. 03. 2012, am constatat inchiderea listei de depunere a candidaturilor pentru functia de decan , care cuprinde un numar de 1 avocat.

D E C A N,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan


 
    O ora exclusiv pentru avocati la Registratura Judecatoriei Sibiu

    Ca urmare a repetatelor dezbateri purtate intre Consiliul Baroului Sibiu si organele de conducere ale Tribunalului si Judecatoriei Sibiu s-a decis ca, in afara orei rezervate avocatilor la Arhiva, incepind cu 15 februarie 2012 si Registratura Judecatoriei sa includa un program de o ora EXCLUSIV pentru avocati, in fiecare zi intre orele 8:15 – 9:15 .
   De asemenea, in cadrul intrevederilor, organele de conducere ale instantelor sibiene ne-au asigurat ca, in functie de raspunsul Ministerului Justitiei vizand suplimentarea numarului de posturi din schema de personal, registratura va putea beneficia de doi functionari cu atributii specifice de primire si inregistrare a cererilor.


 
   Un nou program la Parchetul de pe linga Judecatoria Sibiu

    Dupa discutii purtate in toamna lui 2011 cu colegii avand activitate si in sfera dreptului penal, in noiembrie Consiliul Baroului a decis sesizarea conducerii Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu in sensul solutionarii problemelor semnalate de avocati.
    Aspectele semnalate, argumentele pentru remedierea deficientelor institutiei vizate si, pe de alta parte, „raspunsul” Parchetului de pe langa Judecatorie vor putea fi in amanunt studiate la avizierul Baroului din sediul Tribunalului.
    Singurul lucru solutionat, in parte, cel putin pentru avocatii pledanti cu cauze pe rol in prima jumatate a zilei, este programul de dupa-amiaza acceptat de conducerea parchetului, conform celor comunicate in scris si afisate la avizier.
    Pentru detalii on-line asupra acestor chestiuni vizitati din nou site-ul Baroului in 24 de ore: vor fi reproduse in facsimil atat sesizarea cat si raspunsul la aceasta.


 
 Adunare Generala 09.03.2012

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

 

  In temeiul art. 53 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu, convoaca Adunarea Generala pentru ziua de vineri, 09 martie 2012, ora 11, in Aula Facultatii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:

1) Prezentarea raportului de activitate pe perioada 11.03.2011 - 09.03. 2012 2) Prezentarea raportului comisiei de cenzori si a comisiei de disciplina pe aceeasi perioada

2) Aprobarea proiectului de buget al baroului si de descarcare a consiliului pentru activitatea si gestiunea sa

3) Alegerea decanului si a consiliului baroului pentru urmatorul mandat

4) Alegerea comisiei de cenzori

5) Alegerea comisiei de disciplina

6) Alegerea delegatilor la Congresul Avocatil

7) Desemnarea reprezentantului Baroului Sibiu in Comisia centrala de disciplina a U.N.B.R.

8) Discutii

 

 CONFORM ART. 43 DIN L. 51/1995 sI 232 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT- PREZENtA ESTE OBLIGATORIE

 Mentiune: Conf. art. 66 al. (2) din Statutul profesiei de avocat “ Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale avocatii care sunt inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei”

 

DECAN

AV. Virgiliu Viorel Vulcan


 
 Conferinta intitulata "Reglementari fundamentale in cadrul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila "

Conferintele Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti" (constituita exclusiv din cadre didactice ale acestei facultati) organizeaza in zilele de 17 si 18 februarie 2012, in Aula Magna a Palatului Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, conferinta intitulata "Reglementari fundamentale in cadrul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila", ale carei lucrari sunt deschise magistratilor, avocatilor, consilierilor juridici, notarilor publici si tuturor celorlalte profesii juridice.
   Detalii privind modul de participare (nemijlocit sau on-line), inregistrare si costurile aferente pot fi obtinute AICI sau pe pagina web a Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti - www.drept.unibuc.ro
   Avocatii care vor participa nemijlocit la conferinta vor primi un atestat de participare din partea organizatorilor, in baza caruia, la cerere, Institutul NATIONAL pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA va acorda participantilor un numar de 15 (cinsprezece) puncte de pregatire profesionala.


 
Regulament pentru Adunarea Generala de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu 2012

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

 

REGULAMENT


Pentru Adunarea Generala de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu din data de 9 martie 2012, adoptat de Consiliul Baroului Sibiu in sedinta din 9 septembrie 2011.

 

Descarcati fisierul aici

 


 
Asigurarea pentru raspundere profesionala

BAROUL SIBIU

ANUNT

  Conf. art. 42 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avocatii membrii ai Baroului, au obligatia sa se asigure pentru raspundere profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei de avocat.
  Conf. art. 231 din Statutul profesiei de avocat, asigurarea pentru raspundere profesionala va fi incheiata cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie 2011 pentru anul viitor. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de avocat, va fi depusa la secretariatul baroului pana cel tarziu 28 decembrie 2011.
  Neindeplinirea acestei obligatii atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru anul 2012, cu consecintele acestei masuri.

 

 

DECAN,
AV. Virgiliu Viorel Vulcan


 
Programul de lucru la instantele Tribunalul Sibiu si Judecatoria Sibiu

Catre,
BAROUL DE AVOCATI SIBIU

   Va comunicam pe aceasta cale ca potrivit dispozitiilor art. 88 din Hotararea C.S.M. nr. 387/2005, incepand cu data de 05.12.2011 programul de lucru la instantele Tribunalul Sibiu si Judecatoria Sibiu, timp de 5 zile pe saptamana, va incepe la ora 08:00 si se va incheia la ora 16:00.
   sedintele de judecata la care s-a facut procedura de citare pentru ora 08:00, pentru luna decembrie 2011, se vor desfasura potrivit acestei ore pentru a se evita lipsa de procedura.
   Cu incepere de la data de 01.01.2012 programul de lucru va incepe la ora 08:00 si se va incheia la ora 16:00, iar sedintele de judecata vor incepe de la ora 09:00.
   sedintele de judecata citate deja pentru luna ianuarie 2012 la sectia civila II si de contencios, se vor desfasura potrivit vechiului program.
   Totodata, va rugam sa comunicati personalului din subordine ca in incinta Tribunalului si a Judecatoriei Sibiu, FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS !

Presedinte,
Judecator dr. MARCEL IOAN RUSU


 
COMUNICATprivind organizarea unor seminarii regionale in cadrul proiectului „Justitie in interesul copilului”

Uniunea NATIONALA a Barourilor din Romania

COMUNICAT
privind organizarea unor seminarii regionale in cadrul proiectului
„Justitie in interesul copilului”
in perioada 15 septembrie – 27 octombrie 2011, Fundatia Scheherazade in parteneriat cu Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Public, Institutul NATIONAL al Magistraturii si Uniunea NATIONALA a Barourilor din Romania organizeaza un numar de sase seminarii regionale in cadrul proiectului „Justitie in interesul copilului”, proiect finantat de Ambasada Regatului tarilor de Jos la Bucuresti, potrivit urmatorului calendar:
Constanta – 15 septembrie 2011
Timisoara – 22 septembrie 2011
Sibiu – 29 septembrie 2011
Cluj – 6 octombrie 2011
Craiova – 13 octombrie 2011
Iasi – 27 octombrie 2011
Scopul acestor seminarii este acela de a aborda, intr-o maniera interactiva, teme actuale si de larg interes pentru specialistii din domeniu si de a facilita schimbul de experienta intre acestia. in cadrul seminariilor vor fi analizate, atat prin prisma legislatiei actuale, cat si din perspectiva noilor coduri, teme precum: protectia copilului impotriva violentei si a oricaror forme de traficare, relatiile copilului cu familia, aspecte legate de procesul de adoptie, modalitatile de sanctionare ale minorilor aflati in conflict cu legea penala, precum si alte teme de actualitate.
Prelegerile vor fi sustinute de experti in domeniu, inclusiv de lectori din cadrul Institutului NATIONAL de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor.
Pentru participarea la seminarii se acorda un numar de 7 puncte in cadrul programului de pregatire profesionala continua a avocatilor.
Seminarul din data de 15 septembrie 2011, de la Constanta, va avea loc in cadrul Universitatii Maritime din str. Mircea cel Batran nr.104, et. 1, in Aula „Gavrila Rican” si in sala E 111.
Detalii privind locul organizarii celorlalte seminarii va fi anuntat ulterior.

Nu se percepe taxa de participare la seminarii.

Seminariile vor incepe la ora 9.00 si se vor incheia la ora 18.00, cu o pauza de masa si doua pauze de cafea. Masa de pranz si cafeaua pentru participanti sunt oferite de organizatori.

Participarea la seminarii trebuie confirmata de cei interesati prin email, in atentia dnei. Davina Bistrian (davina_bistrian@yahoo.com), cu cel putin o saptamana inaintea datei seminarului.

PRESEDINTE,

Av. dr. Gheorghe Florea

Programul celui de-al treilea seminar regional
organizat de catre Fundatia Scheherazade


 
U.N.B.R. solicita articole pentru revista "Avocatul"

U.N.B.R.
23 februarie 2011

Catre TOATE BAROURILE

in atentia Doamnei / Domnului Decan,

Stimata Doamna Decan,

Stimate Domnule Decan,

Va informam ca revista AVOCATUL, publicatie editata de Uniunea NATIONALA a Barourilor din Romania, va trata in acest an, cu precadere, subiecte legate de evolutia cadrului legislativ privind profesia de avocat in lumina modificarilor survenite prin adoptarea Legii nr. 270/2010 si emiterea OUG nr. 10/2011, aspecte privind aplicarea si interpretarea legislatiei profesiei de avocat, precum si repere de interes din activitatea barourilor.

in acest scop, va adresam rugamintea ca cel mai tarziu pana la data de 13 mai 2011 sa ne transmiteti in format electronic, pe adresa de email a UNBR (unbr@unbr.ro), materialele pe care le considerati relevante a fi publicate in revista, cu mentiunea ca in subiectul mesajului prin care transmiteti articolul catre U.N.B.R. sa faceti precizarea „pentru revista Avocatul 2011”.

Va reamintim ca in conformitate cu art. 4 alin (1) si (2) din Hotararea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotararii nr. 14 a Congresului avocatilor (2008) privind pregatirea profesionala a avocatilor si pentru imbunatatirea pregatirii profesionale initiale a avocatilor, pentru articolele publicate in revista „Avocatul” este aplicabila procedura de recunoastere a numarului de ore de pregatire profesionala continua.

PRESEDINTE U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA


 
REGISTRUL DE ASISTENTA JURIDICA
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU
REGISTRUL NATIONAL DE ASISTENTA JUDICIARA
si
REGISTRUL de ASISTENTA JURIDICA


actualizat la 15.02.2011

Descarcati fisierul aici


 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N T

Consiliul Baroului Sibiu, in temeiul art. 53 (1) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, convoaca Adunarea Generala Ordinara pentru ziua de vineri, 11 martie 2011, ora 12, in sala Aula Magna a Facultatii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea raportului de activitate pe perioada 5.03.2010 – 11.03.2011
- Prezentarea raportului comisiei de cenzori
- Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor
- Discutii

D e c a n,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan


 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N T

Consiliul Baroului Sibiu, organizeaza masa festiva cu prilejul „ Zilei Femeii „ in data de vineri 11 martie 2011, ora 13, la restaurantul Silva.D e c a n,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

 


 
ANUNT

ANUNT

in perspectiva modificarilor legislatiei aplicabile accesului in profesia de avocat si formarii profesionale initiale a avocatului in perioada de stagiu;
in conditiile in care descentralizarea activitatii Institutului NATIONAL pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA –, prin infiintarea de Centre Teritoriale in raport de hotararile adoptate de barourile interesate, a fost definitivata;
Avand in vedere proiectele de conlucrare in formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua in care este implicat INPPA;
INPPA organizeaza

CONCURS PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE LECTOR AL I.N.P.P.A.

I. Conditii pentru dobandirea calitatii de lector al INPPA:
1). Lectorii titulari de disciplina (formatorii titulari de curs) vor fi selectati din randul avocatilor definitivi care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita si care se regasesc in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a). au o experienta in profesia de avocat de minim 8 ani;
b). detin titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau sunt doctoranzi;

2). Lectorii conducatori de ateliere (formator pentru activitatea de seminar) vor fi selectati din randul avocatilor definitivi care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita si care se regasesc in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a). au o experienta in profesia de avocat de minim 5 ani;
b). au urmat cursuri de aprofundare a studiilor universitare;

II. Dosarul candidatului
Selectarea lectorilor se realizeaza pe baza unui concurs de oferte organizat de I.N.P.P.A. prin raportare la programul disciplinei si al activitatii in cadrul atelierelor (dupa modelul orientativ al planului de invatamant aplicat in anul 2010, care poate fi consultat la sediul INPPA sau la adresa www.inppa.ro).
in acest scop, candidatii vor depune la secretariatul INPPA din Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 185, sector 4, tel/fax: 021/3301296, 021/3301297, email: office@inppa.ro (persoane de contact: Tatiana Francu si Ioana Ganciu) in perioada 22 decembrie 2010 – 26 ianuarie 2011 (exceptand perioada de vacanta 23 decembrie - 4 ianuarie), un dosar ce trebuie sa cuprinda:
1). Un curriculum vitae profesional;
2). O scrisoare de intentie ce va contine inclusiv referiri la:
a). optiunea candidatului prin raportare la modalitatile de exercitare a calitatii de lector I.N.P.P.A. mentionate la pct. I;
b). optiunea candidatului prin raportare la materiile obligatorii si optionale stabilite prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 295/05.12.2007;
c). un plan curricular pe care candidatul si-l propune sa-l realizeze, conform tematicii, pe parcursul unui an de pregatire in cadrul I.N.P.P.A.; candidatul va prezenta desfasurarea concreta a activitatii (inclusiv metodele si tehnicile de lucru) organizate pe 3 module de pregatire a cate 5 saptamani fiecare, cu estimarea timpului preconizat a fi alocat cursurilor/atelierelor aferente disciplinei pentru care a optat, in cadrul fiecarui modul, inclusiv in format electronic.
Au prioritate avocatii – cadre universitare, avocatii – fosti absolventi ai INPPA si avocatii care fac dovada ca au urmat cursuri de formare profesionala in domeniul psiho-pedagogic.
in mod exceptional pot fi selectati ca lectori ai INPPA juristi care se bucura de reputatie in domenii de specialitate din materiile incluse in planul de invatamant mentionat la pct. II din prezentul anunt.


 
ANUNT

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

IN ATENTIA AVOCATILOR DIN BAROUL SIBIU


     Potrivit Hotararii Consiliului Uniunii NATIONALE a Barourilor din Romania, nr. 725/2010, incepand cu data de 01.01.2011, toate formele de exercitare a profesiei de avocat au obligatia utilizarii formularelor ”contract de ASISTENTA JURIDICA” si “imputernicire avocatiala” tiparite cu elemente grafice obligatorii ( sigla UNBR si sigla Baroului Sibiu) numerotate cu o serie formata din sase cifre.
     in acest sens , Consiliul Baroului , in urma mai multor oferte, a optat pentru firma SC” INTELTIPO” SRL din SIBIU , str. DORULUI NR. 20, ( zona Hipodrom, in curtea comuna cu Registrul Comertului) telefon 0269- 213883. De la aceasta societate comerciala puteti achizitiona formularele editate si inseriate conform hotararii de mai sus, la urmatoarele preturi:

 • - 12 lei/bloc - pentru “Imputernicire avocatiala” (50 set/bloc , autocopiativa);
 • - 10 lei/bloc - pentru “Contract de asistenta JURIDICA” 50 set/bloc, autocopiativa ).

     Dispozitiile acestei hotarari vor fi aduse la cunostinta tuturor instantelor, parchetelor, organelor de politie si autoritatilor administrative de pe raza teritoriala de competenta a Baroului Sibiu, in vederea respectarii aplicarii ei.
Conform art.3 din Hotararea nr. 725 /2010 nerespectarea prevederilor acesteia constituie abatere disciplinara .


CONSILIUL BAROULUI SIBIU


 
ANUNT

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

Consiliul Baroului Sibiu, in baza art. 51 (1) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Baroului Sibiu, in ziua de vineri, 5 martie 2010, ora 11, in sala Aula Magna a Facultatii de Drept "Simion Barnutiu" cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2009
2. Raportul cenzorilor
3. Alegerea delegatilor Baroului la Congresul Avocatilor

                                                           D E C A N,
AV. Virgiliu Viorel Vulcan


 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N T

Consiliul Baroului Sibiuorganizeaza masa festiva cu prilejul „ Zilei Femeii „ in data de vineri 5 martie 2010, ora 13, la restaurantul Silva.


D E C A N,
AV. Virgiliu Viorel Vulcan


 
OFERTA VODAFONE PENTRU BAROUL SIBIU

Business Talk Package

Included minutes

Standard mo fee

Promo company mo fee

User mo fee

Group tariff

Unique tariff

Business Talk 125

125

€ 17

€ 8

€ 2

0

0.075

Business Talk 175

175

€ 20

€ 10

€ 2

0

0.075

Business Talk 300

300

€ 33

€ 14

€ 2

0

0.075

Business Talk 500

500

€ 50

€ 20

€ 2

0

0.075

Business Talk 1000

1,000

€ 95

€ 35

€ 2

0

0.075

Business Talk 1500

1,500

€ 135

€ 50

€ 2

0

0.065

Business Talk 2000

2,000

€ 174

€ 56

€ 2

0

0.065

Business Talk 3000

3,000

€ 228

€ 84

€ 2

0

0.065

Business Talk 5000

5,000

€ 340

€ 138

€ 2

0

0.065

Business Talk 8000

8,000

€ 528

€ 214

€ 2

0

0.055

Business Talk 10000

10,000

€ 650

€ 266

€ 2

0

0.055

Business Talk 15000

15,000

€ 900

€ 342

€ 2

0

0.055

Business Talk 20000

20,000

€ 1,140

€ 444

€ 2

0

0.055

Business Talk 25000

25,000

€ 1,400

€ 540

€ 2

0

0.055

Business Talk 30000

30,000

€ 1,620

€ 630

€ 2

0

0.055

persoana de contact ILEANA BALUT, tel. 0721026201


 
ANUNT

BAROUL SIBIU

A N U N T


Avocatii stagiari sunt convocati pentru conferinta de stagiu care va avea loc in data de marti, 19 ianuarie 2010, ora 16, in AULA Facultatii "Simion Barnutiu" Sibiu, cu urmatoarea tema:

" Raporturile patrimoniale dintre soti in reglementarea codului familiei comparativ cu noul cod civil " .

Coordonator de stagiu,
prof. dr. av. Bacaciu Alexandru


 
Stimati colegi

   intrucat, in temeiul Deciziei 58/2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliul Baroului are obligatia verificarii si completarii dosarelor de evidenta profesionala ale avocatilor, va rugam ca, DE URGENta, sa depuneti la sediul Baroului Sibiu, doua incrisuri, respectiv:

1. copie legalizata de pe diploma de licenta

2. copie legalizata de pe foaia matricola, eliberata de facultatea de drept absolvita de avocat

     Pentru ca intr-un termen foarte scurt trebuie verificate peste 450 de dosare va rugam a va prezenta la sediul Baroului in cel mai scurt timp posibil pentru depunerea inscrisurilor solicitate.


 
Noul Regulament de ASISTENTA JUDICIARA

 

REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA
SERVICIILOR DE ASISTENTA JUDICIARA (in continuare, SAJ)
ALE BAROULUI SIBIU

 

 

 

A. PRINCIPIILE ASISTENTEI JUDICIARE

Art. 1

(1) ASISTENTA JUDICIARA si/sau extraJUDICIARA este asigurata de avocatii care formuleaza optiuni in acest sens si/sau, atunci cand numarul acestora este insuficient, prin avocatii desemnati in acest sens de consiliul baroului si inscrisi in Registrul de ASISTENTA JUDICIARA al fiecarui barou. (2) La nivelul U.N.B.R. se organizeaza Registrul NATIONAL de ASISTENTA JUDICIARA pe baza registrelor intocmite de barouri. (3) ASISTENTA JUDICIARA si/sau extraJUDICIARA este coordonata de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanenta, condus de un vicepresedinte al U.N.B.R.

Art. 2

(1) Acordarea asistentei judiciare in cazurile prevazute de lege se face numai ca urmare a unei comunicari scrise din partea instantei, a organului de urmarire penala, de cercetare penala sau a organului administratiei publice locale, adresata baroului si solutionata de SAJ, pe baza desemnarii avocatului in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare (in continuare lege), de Statul profesiei de avocat si de prezentul Regulament. (2) Acordarea asistentei judiciare se realizeaza exclusiv pe baza delegatiei de avocat eliberata de SAJ. (3) Acordarea asistentei judiciare se realizeaza exclusiv de avocatii care au formulat optiuni scrise in acest sens. Optiunile trebuie sa fie globale, cuprinzand totalitatea cauzelor, indiferent de natura acestora.

Descarcati fisierul aici


 
Convocare - 06.03.2009
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

In temeiul art. 51 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu convoaca Adunarea Generala Ordinara, pentru ziua de vineri, 6. 03. 2009, ora 11,in Aula Facultatii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului de activitate pe perioada 18.04. 2008 – 6.03.2009;
 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori si a comisiei de disciplina pe aceeasi perioada;
 3. Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor;
 4. Discutii.

D E C A N,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

Descarcati fisierul aici