Prezentare


Asemenea altor barouri din Transilvania, Baroul Sibiu a fost inițial organizat sub forma Camerei Avocaților, înființată în baza legii XXXIV/1874, calitatea de membru al Camerei fiind condiționată de cetățenia maghiară. După unirea Transilvaniei cu România, s-a urmărit organizarea unitară a avocaților la nivelul întregii țări.Un prim pas în acest sens s-a făcut de Congresul Național al avocaților români din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, desfășurat la Sibiu în 19 - 20 ianuarie/1-2 februarie 1919. La Congres au participat și membri ai Consiliului Dirigent, care avea sediul la Sibiu. În documentele emise de Consiliul Dirigent s-a folosit denumirea de Barou, după exemplul din Vechiul Regat, ca un prim pas cu valoare simbolică spre unificarea terminologiei. S-a propus o reorganizare a Camerelor de avocați (corespunzătoare Barourilor, în viitor ) cu reședințele în: Sibiu, Brașov, Deva, Arad, Timișoara, Oradea, Cluj, Bistrița și Miercurea Ciuc (pentru întreg Ținutul Secuiesc).În baza Decretului nr. XV/1919 a Consiliului Dirigent s-a modificat Legea nr. XXXIV/1874 și s-au reorganizat Camerele Avocaților în Barouri. În perioada regimului comunist, avocații au fost organizați sub forma Colegiului de Avocați Județean, pentru ca din 1990 să se reînființeze Baroul Sibiu.

Baroul Sibiu a continuat vechea tradiție a avocaturii sibiene, consacrata prin figuri prestigioase ale avocaturii romane, așa cum au fost frații Ivan Emil si Ivan Traian. Democratizarea radicala a avocaturii a adus o dinamica impresionanta a componentei Baroului Sibiu. Daca la data transformării fostului Colegiu de Avocați Județean Sibiu Baroul Sibiu avea 75 de membri, in momentul de fata pe tabloul avocaților sibieni sunt înscriși peste 400 de membri. Este de remarcat întinerirea masiva a corpului avocaților sibieni, echilibrul intre generații fiind favorabil avocaților cu o vechime intre 8 si 10 ani.

De-a lungul timpului conducerea baroului a fost preocupata, in principal, de asigurarea condițiilor optime pentru realizarea acestui echilibru intre generații si pentru ridicarea nivelului prestației profesionale. Colaborarea in interiorul colectivului a fost factorul dinamizator al calitatii profesionale, conducerea baroului intervenind in sensul asigurării condițiilor materiale dar si perfecționării profesionale, prin ritmicitatea sporita a cursurilor pentru pregătirea stagiarilor sau prin diverse conferințe de formare profesionala.

Baroul Sibiu a reprezentat un reper în ceea ce privește modalitatea de gestionare a relațiilor dintre avocați precum și dintre avocați și organele de conducere.

În spiritul tradiției istorice, membrii Baroului Sibiu s-au remarcat prin implicare socială și politică, avocații fiind prezenți atât în puterea legislativă ( avocați parlamentari), cea executivă ( avocați miniștri) cât și în administrația locală ( avocați primari).

Pentru a pregăti noile generații de juriști, avocații sunt prezenți în mediul academic, activând la cele mai înalte niveluri ca și cadre didactice universitare iar apoi ca îndrumători pentru tinerii stagiari. La inițiativa și cu efortul renumitului maestru Betinio Diamant (decedat în anul 2019 după 60 ani de activitate), Baroul Sibiu a editat revista „Fortuna” în ale cărei pagini s-au publicat interesante și utile articole cu caracter juridic, un compendiu al jurisprudenței locale comentate.

Efortul generației anterioare de a readuce avocatura în rândul elitei profesionale a dat rezultate, iar în prezent rolul actualei generații este de a depune toate diligentele pentru păstrarea prestigiului câștigat.

Activitatea profesională nu se poate desfășura fără o colaborare instituțională cu ceilalți parteneri ai actului de justiție. Baroul Sibiu a militat întotdeauna pentru o relație cordială cu instanțele de judecată și parchetele arondate, începând cu cele de la nivelul Curții de Apel și continuând cu cele ale Tribunalului și a judecătoriilor din județ. La fel de importantă este colaborarea și cu notarii publici, executorii judecătorești și juriștii care contribuie la realizarea actului de justiție.

Mesajul pe care il transmitem este acela că doar uniți vom dovedi că suntem puternici și putem menține avocatura în rândul elitelor societății.