Examene

In atentia candidatiilor- Examen primire profesie 2 Aprilie 2023

Examenul de primire în profesia de avocat din 02 aprilie 2023 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023
În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023. Examenul de primire în profesia de avocat din 02 aprilie 2023 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București.

Înștiințăm prin prezenta că examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023, va avea loc la data de 02 aprilie în spațiile Facultății de Drept a Universității din București (Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46).

Examenul începe la ora 9.00 și are o durată de 4 ore. Accesul candidaților în incinta imobilului de examen (Facultatea de Drept din cadrul Universității din București) este permis cu începere de la ora 7.00. Prezentarea candidaților la sala de examen se face până la ora 8.30.

Repartizarea candidaților pe săli de examen, orele de desfășurare ale examenului și instrucțiunile pentru candidați vor publicate în timp util.

Facultatea de Drept a Universității din București
(Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46)

Adaugat la data de 29.03.2023


 

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2023

Publicăm aici Decizia nr. 11 din 15 martie 2023 privind validarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2023 și, de asemenea, aici listele cu rezultatele verificării candidaților.

Descarcati Primire profesie- DEFINITIVI aici   image

Descarcati Primire profesie- STAGIARI aici   image

Descarcati Decizia 11 aici   image

Adaugat la data de 21.03.2023


 

Anexa 1 si 2 cerere tip inscriere examen intrare profesie

Mentiune - privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
-Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata, din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142, cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Descarcati anexa-nr-2-cerer-tip-inscriere-examen-avocat-definitiv aici   image

Descarcati anexa-nr-1-cerere-tip-inscriere-examen-avocat-stagiar aici   image

Adaugat la data de 08.02.2023


 

Examen sesiunea aprilie 2023

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 461 din 13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2023

Descarcati 461 aici   image

Adaugat la data de 20.01.2023


 

Examen sesiunea septembrie 2022

Validare dosare candidati sesiunea septembrie 2022

Descarcati Decizia 30 aici   image

Descarcati Anexa 1 aici   image

Descarcati Anexa 2 aici   image

Adaugat la data de 02.09.2022


 

Publicam Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 156/03.09.2020 privind stabilirea conditiilor si cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxa de examen de catre candidatii la examenul de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2020 -

Descarcati Decizia nr.156/03.09.2020 aici  image

Descarcati Decizia nr.156/03.09.2020 aici  image


adaugat la 09.09.2020


 

Publicam Decizia nr.7 din 26 august 2020 privind validarea dosarelor depuse electronic si tabelele privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examene.

Descarcati Decizia nr.7 din 26.08.2020 aici  image


adaugat la 28.08.2020


 

Publicam Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 pentru completarea unor dispozitii ale Hotararii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R

Descarcati Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 aici  image


adaugat la 23.07.2020


 

Publicam Decizia nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020 -

Descarcati Decizia nr. 135/12.06.2020 aici  image

Descarcati Decizia nr. 135/12.06.2020 aici  image


adaugat la 23.07.2020


 

Examen de primire in profesia de avocat – 20 septembrie 2020

COMUNICATUniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

Data desfasurarii examenului este 20 septembrie 2020 pentru toti candidatii.

Examenul se va desfasura prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea si exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se sustine in cadrul INPPA si se desfasoara in mod unitar, la Bucuresti. (Nota: 1. In cazul in care, in virtutea unor dispozitii normative impuse de protectia sanatatii populatiei, organizarea in sistem fizic a examenului nu va fi posibila, examenul nu se va mai desfasura, urmand a fi reprogramat pentru o data ulterioara. 2. In cazul in care, in virtutea dispozitiilor mentionate la pct. 1, deplasarea la Bucuresti, in vederea sustinerii examenului, a unor candidati provenind din anumite judete nu va fi permisa, se vor depune eforturi in vederea organizarii, in judetele respective, la aceeasi data, cu respectarea prevederilor Art.1 alin. (1), a examenului pentru candidatii domiciliati in acele judete. In cazul in care organizarea examenului, in aceste conditii, nu va fi posibila, se aplica prevederile pct. 1.)
Tematica de examen este cea stabilita prin Dec. 135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR. (Nota: Intrebarile din chestionarul de examen vor avea unul sau doua raspunsuri corecte).

Inscrierea la examen se va desfasura astfel:
– Cererile de inscriere se depun in intervalul 27 iulie 2020 – 21 august 2020 la secretariatul Baroului Sibiu, din mun. Sibiu str. Rennes nr. 4, intre orele 9-15, cu precizarea ca in ultima zi de inscrieri 21 august 2020, programul va fi pana la ora 16.
– Cererile vor fi insotite de actele mentionate in Regulamentul de examen conf. prevazut prin Hotararea nr. 57 din 27.03.2020 a Consiliului UNBR.
– In perioada 22 august – 10 septembrie 2020, Consiliul Baroului va verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1200 lei si se va achita in contul INPPA din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea„Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

Acte necesare pentru inscriere, conform Regulamentului de examen:
UN DOSAR PLIC, contine:
– cerere de inscriere la examen (cerere tip Anexa nr. 1 sau 2 din Regulamentul de examen );
a) certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
b) actul de identitate, in copie ;
c) diploma de licenta in copie legalizata;. in cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
d) dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii, in original;
f) certificat privind starea de sanatate a candidatului incluzand si o evaluare psihiatrica, in original;
g) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

AL DOILEA DOSAR PLIC contine:
– cerere de inscriere la examen (cerere tip Anexa nr. 1 sau 2 din Regulamentul de examen )
– copii simple dupa fiecare document din primul dosar, semnate de conformitate cu originalul

Mentiune: Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata, din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142, cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: telefon nr. 0269/ 211 669

 

Descarcati fisierul aici  image


adaugat la 18.06.2020

 
 

Publicam DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020

Descarcati DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 aici  image


adaugat la 18.06.2020


 

Publicam HOTARAREA nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen si organizarea examenului de primire in profesie, sesiunea septembrie 2020.

Descarcati HOTARAREA nr. 57/27.03.2020 aici  image


adaugat la 18.06.2020