Protectia datelor

Nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
In atentia tuturor membrilor Baroului Sibiu


Asa cum stiti probabil deja, in data de 25 mai 2018 urmeaza sa intre in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In vederea implementarii Regulamentului in activitatea Baroului Sibiu, urmeaza sa actualizam politicile de confidentialitate aplicabile utilizatorilor site-ului si sa luam cateva masuri noi de siguranta ale datelor dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate de catre Baroul Sibiu, in baza unei obligatii legale.

Un prim pas il reprezinta nevoia de actualizare a datelor dvs, in baza unuia dintre principiile guvernante ale Regulamentului, care se refera la mentinerea datelor actualizate. Acest principiu inseamna, in linii mari, ca toate datele dvs. cu caracter personal pe care le detinem trebuie sa fie aduse la zi.

Amintim ca Baroul Sibiu, are obligatia de a intocmi, mentine si actualiza periodic Tablourile avocatilor stagiari sau definitivi, a avocatilor incompatibili sau suspendati, precum si a avocatilor straini, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, si respectiv art. 44 din Statutul profesiei de avocat. Tablourile avocatilor sunt publicate in permanenta atat pe site-ul www.baroulsibiu.ro, cat si prin intermediul platformei informatice www.ifep.ro.

De asemenea Baroul Sibiu, are obligatia de a intocmi, mentine si actualiza perioadic Registrul avocatilor care pot fi desemnati de instantele judecatoresti, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in conformitate cu dispozitiile art. 91 ind. 1 alin 3 din Statut, precum si Registrul de asistenta judiciara, in temeiul art. 78 lit.b din Legea 51/1995. Aceste Registre sunt la randul lor publicate online, pe site-ul www.baroulsibiu.ro.

Pentru a ne putea respecta obligatia de mentinere a datelor actualizate impusa de Regulament, avem nevoie de sprijinul dvs. in calitate de persoana vizata. De altfel si dvs. detineti dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteti exercita neconditionat.

In acest sens, pentru respectarea obligatiilor impuse de Regulament, va punem in vedere ca pana la data de 25 mai 2018, sa ne transmiteti datele dvs. actualizate pe adresa de email contact@baroulsibiu.ro, fie sa va prezentati la sediul Baroului Sibiu, situat in mun. Sibiu, str.Rennes, nr. 4.

Mai jos regasiti cateva informatii legate de datele personale pe care le prelucram.

Datele personale pe care le prelucram de la dvs. la momentul inscrierii pe tablou si in vederea exercitarii profesiei de avocat sunt:

- numele, prenumele, titlul stiintific, data inscrierii in barou, sediul profesional principal/secundar/birou de lucru(adresa, tel./fax, e-mail, pagina web), forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei si instantele la care aveti dreptul sa puneti concluzii, iar pentru Tabloul avocatilor incompatibili prelucram pe langa aceste date si data aprobarii cererii de trecere in tablou si data radierii inregistrarii din prezentul tablou. Aceste date le prelucram in conformitate cu dispozitiile Anexelor VI-VIII din Statutul profesiei de avocat.

- date sensibile, precum cazierul judiciar si avizul psihologic, necesare exercitarii profesiei de avocat

- CNP, data nasterii, adresa de domiciliu

- Datele privind asigurarea profesionala

- Datele biometrice (imaginile faciale/fotografiile) necesare intocmirii legitimatiei de tip card prevazuta cu CIP precum si numarul cardului corespunzator codului unic al avocatului din sistemul de evidenta oficiala al avocatilor denumit "Tabloul national al avocatilor", conform Anexei XXVI din Statutul profesiei de avocat

Prelucram datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, in vederea asigurarii instrumentelor necesare exercitarii profesiei de avocat, intr-una din formele de organizare ale profesiei prevazute in conformitate cu dispozitiile Legii 51/1995. De asemenea, prelucram datele dvs.cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligatiile legale instituite in sarcina Baroului Sibiu privind intocmirea, pastrarea si actualizarea permanenta a tablourilor de avocati. in anumite situatii, prelucram datele dvs. cu caracter personal intrucat avem un interes legitim care prevaleaza de cel privat sau, dupa caz, consimtamantul dvs. daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

Da, tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt comunicate, la inceputul fiecarui an, instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si U.N.B.R. De asemenea, datele inserate in tablourile avocatilor si registrele de curatori speciali sau de asistenta judiciara, devin publice, o data cu publicarea lor pe site-ul Baroului, sau pe platforma informatica www.ifep.ro.

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, str. Rennes, nr. 4, Jud.Sibiu.


Nu in ultimul rand, trebuie sa stiti ca informatiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea gasi incepand cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.baroulsibiu.ro, precum si la sediul baroului. De asemenea, ne puteti contacta oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate la sectiunea de Contact, din prezentul site.

Va informam de asemenea ca aveti obligatia de a utiliza propria adresa de e-mail astfel cum aceasta apare in evidentele Baroului pentru a trimite orice comunicari Baroului Sibiu. Comunicarile parvenite de la o adresa de e-mail care nu e inregistrata sau e alocata altui titular nu vor fi avute in vedere, acestea urmand a fi sterse.

Totodata, aveti obligatia de a identifica adresa de e-mail valida aferenta continutului comunicarii Dvs.

Va informam ca adresa de e-mail a Baroului Sibiu ce poate fi utilizata in comunicari oficiale este contact@baroulsibiu.ro Va rugam sa utilizati acesta adresa strict pentru corespondenta adresata Baroului Sibiu, conform scopurilor si obligatiilor legale ce ii revin.

BAROUL Sibiu
prin Decan,
Avocat Nicolae Eugen Baier


Ultima modificare: 25 mai 2018